Base de Dades Espectacles de Catalunya

Within search

Any:2017 Periode:2017 Espai:Almeria Teatre Gènere:Teatre d'objectes Població:Barcelona Professió:Construcció objecte y Autor/a

Trobar els registres que coincideixen amb

I filtre perConsells de cerca
  • Seleccioneu "TOTS" per exigir coincidències en tots els camps en què hagueu introduït algun terme cerca i marcat com atributs.
  • Seleccioneu "ALGUNS" per trobar coincidències en almenys un dels camps en què hagueu introduït un terme de cerca o marcat com atribut.
  • Combineu paraules clau i atributs per trobar registres específics.
  • Utilitzeu cometes per cercar una frase.
  • Utilitzeu "+" abans d'un terme perqué sigui necessari.
  • Utilitzeu "-" abans d'una paraula o frase per excloure.
  • Utilitzeu "OR", "AND" i "NOT" per crear la lògica booleana complexa. Els operadors Booleans s'utilitzen per incloure o excloure resultats pertinents als termes de cerca. Podeu utilitzar parèntesi en les seves expressions complexes.
  • Caràcters de truncament i comodins no són compatibles.